Fabaci Accountants and Tax Advisers

Elke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid moet jaarlijks het volgende indienen:

  1. Jaarrekening met Companies House (handelsregister in het VK)
  2. Jaarlijkse belastingaangifte van het bedrijf bij de belastingdienst in het VK (HM Revenue and Customs).
  3. Jaarlijkse bevestigingsverklaring met Companies House die een verklaring is waarin eventuele wijzigingen in het aandelenkapitaal, bestuurders en / of aandeelhouders worden bevestigd.

Het bovenstaande is het absolute minimum voor Britse naamloze vennootschappen, inclusief inactieve vennootschappen.

Bovendien, voor bedrijven die btw-geregistreerd zijn. Elk kwartaal moet een btw-aangifte worden ingediend bij HM Revenue and Customs.

Voor bedrijven met werknemers die in het VK zijn gevestigd, is het indienen van een salarisadministratie maandelijks vereist.

Menu